Privacy & cookies

We gaan met zorg om met je persoonlijke gegevens

Privacy Reglement NederWoon Verhuurmakelaars

NederWoon Verhuurmakelaars B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via dit privacy reglement willen wij u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

NederWoon Verhuurmakelaars is de bemiddelaar tussen woningzoekende en verhuurders.

Indien u als woningzoekende geïnteresseerd bent in het aanbod van een woning die wij publiceren dan dient u een account aan te maken. Wij bepalen op grond van de aangeleverde gegevens of u voldoet aan de huurvoorwaarden en voor deze woning in aanmerking komt.

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt en die voor de verhuurder noodzakelijk zijn om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent. Dit valt onder de Privacy grondslag ‘de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden’

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Wij leggen de volgende gegevens van u vast:

 • Naam/Voorletters/Tussenvoegsels
 • Geslacht
 • Adres/Postcode/Woonplaats
 • Geboortedatum/Geboorteplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Kopie legitimatiebewijs *
 • Gegevens over werk en inkomen
 • Verhuurdersverklaring

* Kopie legitimatiebewijs
Bij het aangaan van de huurovereenkomst is uw identiteit gecontroleerd met een kopie van uw ID. Deze kopie maakt onderdeel uit van uw huurovereenkomst. Wij accepteren alleen een kopie ID waarop het BSN is afgeschermd.

Op het moment dat u definitief mag huren vragen wij de volgende aanvullende gegevens:

 • Communicatieformulier
 • Machtigingsformulier Sepa
 • Formulier Akte van Borgtocht

Gebruikersaccount

Iedere woningzoekende heeft een gebruikersaccount via www.nederwoon.nl

Het staat u als woningzoekende vrij om zelf te bepalen welke gegevens u hierin wilt uploaden. Indien het account te onvolledig is om te bepalen of u voor een woning in aanmerking komt, dan ontvangt u hierover bericht op het moment dat u uw interesse toont in een specifieke woning.

Het gebruikersaccount kunt u te allen tijde anonimiseren of stopzetten. Dit doet u door in te loggen en onder ‘instellingen’ te klikken op ‘anonimiseer account’. Uw verzoek wordt binnen 2 werkdagen opgepakt en verwerkt. Bij het anonimiseren vervallen al uw gegevens inclusief naam en e-mailadres. Indien u in de toekomst nog van de diensten gebruik wilt maken, zult u een volledig nieuw account aan moeten maken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, overeenkomst of reglement.

Verhuurder

Indien u uw gegevens heeft geüpload en heeft aangegeven graag in aanmerking te komen voor een specifieke woning dan stellen wij met u met de door u aangeleverde gegevens voor aan de verhuurder.

Wij vullen deze aan met de uitslag van de creditcheck bij Experian. Zowel u als de verhuurder kan alleen de uitslag van de creditcheck ontvangen (cijfer tussen 0 en 10). Wij kunnen geen toelichting geven op de uitslag, hiervoor dient u zelf contact te leggen met Experian.

De verhuurder zal u op basis van de gegevens goedkeuren of afwijzen. Bij een afwijzing zijn de gegevens voor de verhuurder niet langer zichtbaar.

Indien er een huurovereenkomst tot stand komt blijven de gegevens gedurende 12 maanden zichtbaar. Dit is nodig voor het uitvoeren van de afspraken uit de huurovereenkomst.

NederWoon Vastgoedbeheer

Wanneer u een woning gaat huren die bij NederWoon Vastgoedbeheer in beheer is, zullen de volgende gegevens worden overgedragen:

 • Huurovereenkomst en bijbehorende bijlagen
 • Communicatieformulier
 • Machtigingsformulier Sepa
 • Formulier Akte van Borgtocht

Belastingdienst/Gemeente

Op verzoek van de Belastingdienst/Gemeente kunnen gegevens worden verstrekt die van belang zijn voor het toekennen van huurtoeslagen. Het betreft hier vooral gegevens inzake het huurcontract, waaronder in ieder geval de huurprijs van de woning van de door u gehuurde woning.

Overig

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bejaartermijn

NederWoon Verhuurmakelaars bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat uw account actief bij ons is. Na beëindiging van de gebruikersaccount verwijderen we na 12 maanden de persoonlijke gegevens m.u.v. naam en e-mailadres.

Indien u verzoekt om uw account te anonimiseren zullen wij de persoonsgegevens inclusief naam en e-mailadres direct verwijderen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Onze website wordt gehost door een extern ICT bedrijf
 • Het onderhoud aan de server en webapplicatie is uitbesteed
 • Op ons kantoor wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem. Medewerkers kunnen hierin alleen op inloggen met verschillende wachtwoorden en beveiligingscodes.
 • De website en de Backoffice van NederWoon maken gebruik van een beveiligde internetverbinding te herkennen aan het slotje in het webadres
 • Medewerkers van NederWoon tekenen voor geheimhouding

Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand voor je computer.

Deze cookies zorgen ervoor dat je op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren. Dat is handig. Zo kunnen we je ook steeds relevantere informatie aanbieden en de website gebruiksvriendelijker maken.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een mailadres, uit cookies worden herleid. Je kunt de cookies natuurlijk uitschakelen, maar dan werkt onze site niet meer zo goed. En dat is jammer.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u na het doornemen van ons privacy reglement vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

NederWoon Verhuurmakelaars B.V.
Regentesselaan 6, 7316 AC Apeldoorn
055-3683350
[email protected]